Виробничий підрозділ знаходиться у Яворівському районі Львівської області. П

рофілювання здійснюється на обладнанні польської фірми CONCEPT STAL. Характеристики ліній дозволяють забезпечити повну автоматизацію процесів та точну геометрію виробів.